CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ & THANH TOÁN

1. Giá của sản phẩm

Hàng hóa trên Website umiidea.com đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (+VAT).

2. Hình thức thanh toán

umiidea.com cung cấp cho Khách hàng các phương thức thanh toán tiện lợi:

Thiết kế danh thiếp, trang web này hỗ trợ thanh toán trực tuyến (thanh toán đầy đủ).