Business card template(3)

Không ăn cắp, xâm phạm phải được điều tra.( No stealing, infringement must be investigated. )

Tôi cần thiết kế danh thiếp làm thế nào để đặt hàng?(I need to design a business card how to order?)
1.Khách hàng có thể nhấp vào nút Thêm vào giỏ hàng để đặt hàng.(Customers can click the Add to cart button to place an order.)
2.Simply nhập số lượng mẫu danh thiếp và thông tin của khách hàng khi đặt hàng.(Simply enter the number of business card templates and customer information when ordering.)
3.Sau khi thanh toán trực tuyến thành công, các nhà thiết kế của chúng tôi sẽ thiết kế danh thiếp cho bạn càng sớm càng tốt. (After successful online payment, our designers will design the card for you as soon as possible.)

1,680,000Mua hàng